Bart ken ik als oud-leerling, maar vooral als collega-docent aan onze zusterschool te Haarlem. Pas toen ik in die vrijeschool te Haarlem gastlessen gaf, ontdekte ik dat deze leraar wiskunde en biologie, een stevige reputatie had als schilder. Zijn werk hangt worldwide, in New York, Dubai, San Francisco en Houston om een paar locaties te noemen.

Ik werd getroffen door de artisticiteit van zijn werk. In een prachtig expressionistisch coloriet tovert hij stemmingen, oriëntaalse locaties en karakters tevoorschijn. Zijn portret van een vrouw, gezien op de rug, onthult meer van haar persoonlijkheid dan wanneer zij frontaal zou zijn geschilderd. En dat is
knap.

Bovendien viel het me op dat hij – in weerwil van zijn status – niet schroomt om bij te leren, op een kunstacademie zijn techniek aan te vullen. Die grondhouding om nieuwe terreinen te verkennen kenmerkt zijn open houding en een flexibele instelling.

Tenslotte was ik zeer vereerd toen ik bij mijn afscheid van de vrijeschool te Haarlem een portret van mijzelf van zijn hand als afscheidsgeschenk mocht ontvangen.