Han Bolte, mijn biologische vader, was gedurende zijn werkzame leven de restaurateur van het Frans Hals Museum te Haarlem. In die hoedanigheid had hij de niet geringe taak om beschadigde en aangetaste schilderijen uit de Gouden Eeuw der Nederlanden weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Ik herinner me nog hoe in zijn atelier het schilderij de Regentessen van het Oudemannenhuis te Haarlem op een ezel stond. De voorstelling was zeker voor de helft verdwenen. Niet alleen moest hij het weer feilloos in de oorspronkelijke vorm brengen, hij moest dat ook zo doen, dat het ook onder een microscoop eruit zag als een werk uit de zeventiende eeuw, met zeventiende-eeuwse pigmenten en zeventiende-eeuws craquelé.
Een gesprek aangaan over wat hij nu eigenlijk moest inzetten om dit bijzonder verantwoordelijke werk te doen, was nauwelijks mogelijk, hij bleef in algemeenheden. Hij schepte er echter ook nimmer over op. Verder was hij veelzijdig begaafd, speelde prachtig cello en was een bevlogen aquarellist. Zijn carrière was hij begonnen als leraar tekenen. Hierbij zijn enkele schetsen die hij in de jaren 40 maakte voor mijn moeder onder de titel Late Rozen.