Het verhaal over Laurens Bleeker (1905-1951) lijkt op een onwaarschijnlijke krimi. Mary leefde gedurende de tweede wereldoorlog in een eigen wereld, waardoor hetgeen er in die dagen gebeurde, haar soms ontging. Zij kende Laurens Bleeker. Maar zij had ook contact met figuren waarvan niemand eigenlijk wist waar deze mee bezig waren. Bleeker was een prominent lid van het communistisch verzet. Op zeker moment kreeg hij een brief in handen waarin hij werd verraden. Die brief was juist op tijd door een postbezorger uit de brievenbus van de Gestapo ontvreemd. Vraag: wie was de briefschrijver. Niemand van zijn groep had een idee. Er werd een helderziende geraadpleegd. Deze kwam naar Bleekers atelier aan de Keizersgracht en vroeg hem om alle schilderijen die in dat atelier stonden, om te keren zodat hij alleen de achterzijde kon zien. Het schilderij dat hij vervolgens zou aanwijzen, zou een portret van de verrader tonen.
De helderziende liep regelrecht af op een doek dat bij omkering een portret van Mary bleek te zijn. Bleeker zei: dat kan zij niet geweest zijn. De verzetsgroep gaf Bleeker een week de tijd om uit te zoeken wie de verrader dan wel was. Als dat na die week niet duidelijk was, dan zou Mary (met mij in haar buik) worden geliquideerd.
Het was een onmogelijke opgave. Maar op de laatste dag stond Bleeker in een slagerij en zag een bestelbriefje op de grond liggen. Hij herkende het handschrift. Het was hetzelfde als in de brief van degene die hem had willen verraden aan de Gestapo. Aan de slager vroeg hij, wie de bestellingen op dat briefje had geplaatst. Het bleek zijn buurman. Nog diezelfde dag werd deze doodgeschoten.
Dankzij dat voorval ben ik ueberhaupt geboren. Opmerkelijk bij dit onwaarschijnlijk hermetische verhaal is, dat Bleeker nooit met Mary heeft gesproken over dit scenario en op geen enkele wijze voordeel heeft gehaald uit het feit dat hij toch maar haar en mijn leven heeft gered. Pas vlak voor zijn dood in 1951 gaf hij Mary opening van zaken.
Achteraf zei Mary, inmiddels wel beseffend welk gevaar zij mede dankzij haar gebrek aan realiteitszin had gelopen, dat zij de uitspraak van die helderziende wel snapte. Ooit had zij tegen Bleeker in krachtige termen uitgesproken dat zij nooit met hem om zou kunnen gaan zolang hij communistische idealen uitdroeg.
Afbeeldingen: vrouwenportret uit 1928 en twee schalen uit ca. 1945